بیا تا بدانیم

(تاریخی،سیاسی،مذهبی،فرهنگی)

بیا تا بدانیم

(تاریخی،سیاسی،مذهبی،فرهنگی)

 مقدمه ای درباره ساختارهای وستیجیال:


 همان طور که میدانید امروزه عده ای مدعی آن هستند که ساختارهای وستیجیال برای بدن هیچ نفع و سودی نداشته و کاملا بیهوده هستند! 

این فریبِ علمی در سال ۱۸۹۳ میلادی به دست دانشمند آناتومی تکامل گرای آلمانی؛

 “Robert widershiem”

 ارائه شد که لیست خود با ۸۶ عضو بی وظیفه در جسم انسان را اعلام کرد. جالب است که در این لیست حتی اسم غدد درون ریز پرکاربرد مهمی چون «هیپوفیز» و «تیموس» هم دیده می شد.

امروزه این عدد به صفر رسیده است.

اما در عین ناباوری فرگشت گرایان هنوز این لیست را معتبر می دانند و با تکیه بر آن، بیهودگی و کار عبث را در اراده خداوند وارد دانسته.

و با این استدلالِ غیر علمی وجود خالق هوشمند را تکذیب می کنند! 


در گذرگاه اندیشه، این افراد دچار دو خطای فکری شده اند. 


۱) اول در درک معنای واژه: “vestigial“"A feature that an organism inherited from its ancestor but that is now less elaborate and functional than in the ancestor.


بخشی که جاندار از نیای خود به ارث برده است اما در حال حاضر، نسبت به نیای خود، تحلیل رفته تر و کمتر کاربردی است."


 evolution.berkeley.edu/evolibrary/glossary/glossary_popup.php?word=vestigial+structure


پس همانطور که میبینید به وضوح پیداست که وقتی میگوییم فلان عضو وستیجیال است اصلا به معنای بی استفاده و بیهوده بودن آن عضو نیست. بلکه این ادعا که اندام های وستیجیال را اندام های بیهوده ای بدانیم صرفا "مصادره به مطلوب" است و هیچگونه اعتبار و سندیت علمی ندارد.


از آنها می پرسیم به نظر شما یک اندام باید تا چه اندازه عملکرد داشته باشد تا آن عضو را به رسمیت بشناسید؟

آیا درست است بگوییم بیرون کشیدن عضوی  از بدن انسان و سپس زنده ماندن او به آن معناست که آن عضو بی فایده است؟ 

خیر، یه طور مثال؛

 اگر پای فردی به هر دلیلی قطع شود هیچ عاقلی نمی گوید چون صاحبش بعد از آن زنده مانده و نمرده است. پس پا بی فایده بوده است!


آیا با وجود پیشرفت علم و یافته های علمی که از کارآمدی این اندام ها خبر می دهند چنین ادعاهایی، نوعی خیانت علمی محسوب نخواهد شد؟


لازم به ذکر است که با پیشرفت علم عملکرد های بسیاری از اندام هایی که تا دیروز بی خاصیت شمرده می شدند کشف شده اند


2_ دوم درک و فهم درست از دو واژه فایده و بیهودگی است. 


مثلا اگر از این افراد بپرسی  آیا درخت سیب مورد فایده است یا خیر می گویند:

آری از میوه ی آن میخوریم پس بیهوده نیست.

یعنی فایده را در منفعتی که صرف به صورت مستقیم به انسان میرسد معنا میکنند. در صورتی که فایده دو وجه دارد: 


یک؛ فایده ای که از پدیده مد نظر به طور مستقیم به انسان می رسد.

 دو ؛فایده ای که از پدیده مد نظر به طور غیرمستقیم به انسان می رسد. 


پس حتی با این فرض غلط که اندام های وستیجیال در بدن انسان کاربردی ندارند، نمیتوان به این درک رسید که این اندام ها یا حتی ضایعات به طورمطلق بی فایده و بیهوده اند چرا که می توانند فایده غیرمستقیم برای انسان داشته باشند. 


 نکته دیگر این است که نباید ضایعات پاتولوژیک را جزئی از اندام های وستیجیال محسوب کرد.

به طور مثال؛ دنده گردنی که تنها در یک درصد افراد وجود دارد و سبب اختلالات عروقی و عصبی می شود تنها یک زائده پاتولوژیک است.

و استفاده از لفظ وستیجیال برای آن تنها نشان از عدم آگاهی علمیِ فرد است 


 همچنین نکته ی مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که حتی بخش های فاقد کاربرد شناخته شده، می توانند طی فرایند تکامل به یک صفت سازشی جدید تبدیل شوند.

چنین فرایندی را اگزپتیشن (exaptation) نامیده اند. بار دیگر می بینیم هنگام استفاده از واژه "فایده"، باید به چیزی غیر از "کاربرد" نیز توجه داشت.


ودر آخر:

ما برآن شدیم که در این مجموعه پژوهشی از این خیانت علمی پرده برداشته و با استناد به یافته های علمیِ امروزی فواید متعدد اندام های وستیجیال را بیان کنیم. 1_استخوان دنبالچه یا Coccyx؛

از3_4 چهار مهره فیوز شده تشکیل شده است. 


این استخوان محل اتصالات عضلات بسیار مهم ”lavatory ani “و ”coccygeus “است.که مجموع این دو عضله را

 (( pelvic diaphragm ))

می نامند!

که در حفاظت از احشای لگنی نظیر رکتوم،واژن، 


♻️️️️️️️️️️️️️️️️ دفع مدفوع، 

و درایجاد مقاومت  در برابر فشار داخل شکمی 

نقش دارد. 

 علاوه بر کمک در دفع مدفوع، دنبالچه توسط این عضلات حرکت کرده و در انتهای عمل تخلیه مدفوع به قطع دفع منجر می شود.


 همچنین استخوان کوکسیکس منجر به تقسیم  وزن می شود و به حفظ تعادل فرد حین نشستن کمک می کند. 


🖊For instance, the coccyx is one part of a three-part support for a person in the seated position. Weight is distributed between the bottom portions of the two hip bones (or ischium) and the tailbone, providing balance and stability when a person is seated.


The tailbone is the connecting point for many pelvic floor muscles. These muscles help support the anus and aid in defecation, support the vagina in females, and assist in walking, running, and moving the legs.https://www.spine-health.com/conditions/spine-anatomy/anatomy-coccyx-tailbone


از آنجایی که مسیر بسیاری از اعصاب از طریق مسیر استخوانی طی می شود و استخوان نقش محافظتی ایجاد می کند مانند استخوان های ستون فقرات و بسیاری از استخوان های دیگر به همین دلیل استخوان دنبالچه نیز مسیر عصبی است به نام ”coccygeal nerve“  که وظیفه این عصب ایجاد حس در پوست این ناحیه و همچنین ایجاد عصب رسانی به عضله بالا برنده مقعد یا levator ani muscle است در نتیجه در تون عضلانی مقعد ایجاد نقش می کند.


🖇http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/a+bundle+of+nerves


 همچنین این استخوان اتصالات لیگامانی هم دارد،  محل اتصال دو لیگامان! 

deep dorsal sacrococygeal lig

superficial dorsal sacrococygeal lig

و ”بخشی“ از محل اتصال دو ligament 

sacrospinous 

sacrotuberous

نیز هست

آناتومی گری جلد 1صفحه 436_4372_آپاندیس


آپاندیس به مقدار بسیار جزئی  در جذب ریز موادغذایی تاثیر گذار است.


صفحه 279 کتاب : Essential Pathophysiology for Nursing and Healthcare Students


🖇 https://books.google.com/books?id=OvNEBgAAQBAJ&pg=PA279&dq=appendix+vermiform++absorb++particle&hl=fa&sa=X&ved=0ahUKEwjoq5SRwo7VAhWC6xQKHVJNAvQQ6AEIWzAH#v=onepage&q=appendix%20vermiform%20%20absorb%20%20particle&f=false


 آپاندیس بعد از دو هفتگی نوزاد به عنوان یک بافت لنفاوی عمل میکند و تولید ایمونوگلوبولین A می نماید و بدین ترتیب بخشی از سیستم ایمنی دستگاه گوارش انسان را رقم میزند.

🖇 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15681775


♻️آپاندیس در تولید باکتری های مفید در بدن دخالت دارد به طوری که این باکتری ها در رقابت با باکتری های مضر در دستگاه گوارش وارد می شوند و ایجاد تعادل می کنند و در نتیجه وقوع بیماری های گوارشی (inflammatory bowel disease) را کاهش می دهند.


🖇 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23991417


🗝آپاندیس می تواند زندگی تورا نجات دهد!


با توجه به آخرین تحقیقی که بر اهمیت آپاندیس در محافظت از هجوم باکتری تصریح دارد مثل مقاله ی ساینتیفیک امریکن که می گوید ”آپاندیس می تواند زندگی تورا نجات دهد “

Your appendix could save your


🖇http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2012/01/02/your-appendix-could-save-your-life/بخش میانی هیپوفیز یا pars intermedia:


بخش میانی هیپوفیز  از غده هیپوفیز انسان قابل تفکیک نیست.  سلولهای  این بخش  با بخش  هیپوفیز قدامی در تولید بتااندورفین، ACTH و POMC متحد شده اند که هر کدام از این تولیدات خود وظیفه ی جداگانه ای را برعهده دارد. 🖇 https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02738816?LI=true✅نوک پستان ها یا  nipple در مرد ؛


نوک پستان در هر دو جنس زن و مرد در اکثر موارد در تقویت قوای جنسی تاثیر گذارند و بعد از تحریک تولید برخی از هورمون ها را مانند پرولاکتین افزایش می دهند. 


🖇 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1743-6109.2006.00230.x/full

و


🖇 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14681990600674674

و


🔎🖋صفحه 48 کتاب The Psychophysiology of Sex🖋🔎


♻️بافت پستانی در مردان در شرایط طبیعی کوچک است اما زمانی که اختلالات هورمونی بین استروژن و تستسترون رخ می دهد بافت پستانی نیز در اثر این عدم تعادل بزرگ خواهد شد که در شرایط طبیعی و زودگذر به نام Gynecomastia نام گذاری میشود پس میتوان اندازه طبیعی بافت پستانی را به عنوان شاخصی برای تعادل هورمونی در نظر گرفت  و اندازه غیرطبیعی آن در شرایط فیزیولوژیک نشان دهنده عدم تعادل هورمونی در سنین بلوغ و سنین 50 تا 69 سال است. 


🖇 https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/48/2/338/2679316/Gynecomastia-as-a-Physical-Finding-in-Normal-Men?redirectedFrom=fulltext
فواید عضلات auricular


♻️از فواید این عضلات حرکت دادن گوش به صورت غیرارادی در همه انسان ها در مواقع لبخند زدن و خمیازه کشیدن است.


🖇https://books.google.com/books?id=cyhaImkaDYUC&pg=PA103&dq=Auricularis+muscle+yawn&hl=fa&sa=X&ved=0ahUKEwjEoOWV3pDVAhVMJ1AKHZN8AS0Q6AEIIzAA#v=onepage&q=Auricularis%20muscle%20yawn&f=false

صفحه ۱۰۳


♻️در مواقع هیجان و ترس نیز این عضلات تحت انقباض قرار می گیرند. 


🖇https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2962877/


 چرخش چشم به سمت جانبی باعث تحریک بیش تر این عضلات شده و  از آنجا که به نظر می رسد این عضلات در ارتباط با بخش شنیداری سافه مغز هستند بدین سبب صدای شنیده شده را تقویت می کنند. 


همچنین با استفاده از تست پاسخ عضلات اطراف گوش به تحریکات می توان در نوزادان کر بودن یا نبودن آنها را مشخص نمود. 


🖇https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10575121عضله plantaris یا کف پایی

این عضله که از عضلات لایه سطحی خلف ساق است 

همراه با عضله Gastrocenemius  plantarflexion مفصل ankle (مچ پا) و flexion مفصل knee (زانو) را برعهده دارد. 

به علاوه به علت داشتن تاندون باریک و بلند  درgraft (پیوند زدن) استفاده می شود.


🖋🔎آناتومی گری جلد 2ص99🔎🖊


✅عضله palmarislongus ؛

این عضله در 15 درصد افراد دیده نمی شود. 

به عنوان flexor فرعی wrist( مچ دست) شناخته می شود به علاوه چون به فلکسور رتیناکولوم و اپونوروز پالمار متصل می شود با نیروهای برشی وارد بر پوست کف دست هنگام grip (گرفتن اشیا) مقابله می کند 


🔎🖊آناتومی گری جلد 2ص250🖋🔎✅عضله پایرامیدال (payramidalis muscle)؛


این عضله در tense کردن نوار همبندی به نام خط سفید (لینا آلبا) نقش دارد 

https://www.mananatomy.com/body-systems/muscular-system/pyramidalis


عضله راست کننده مو (arrestor pili muscle)؛


این عضلات نقش مهمی در حفظ یکپارچگی و ثبات فولیکول مو و همچنین ترشح سبوم دارد. 

🖇yon.ir/qpJHiعضله زیر ترقوه ای (sub claviavis)؛


این عضله کوچک زیر کلاویکل (ترقوه) قرار دارد 

و باعث کشیدن نوک شانه به پایین می شود.


و همچنین باعث کشیدن کلاویکل به طرف داخل برای تثبیت مفصل sc یا استرنوکلاویکولار میشود.


🔍🖋جدول 7/3 آناتومی گری جلد 1ص197دندان عقل ( Wisdom tooth)؛


 دندان های عقل بلا استفاده نیستند و مانند سایر دندان ها در جویدن غذاها نقش آفرینی میکنند.و هم چنین در زیباتر کردن صورت موثرهستند. 


🖋🔎Issues in Aesthetic, Craniofacial, Maxillofacial, Oral, and Plastic Surgery 

ص 363


و

🖇http://www.angle.org/doi/full/10.2319/052008-276.1


 ♻️دندان عقل منجر به نگهداری سایر دندان ها در کنار هم حین سن بلوغ میشود( چون در سن بلوغ افزایش فضای فکی داریم)

✒️🔎The Dental Summary,

ص 920


هم چنین  از فواید جانبی دندان عقل می توان استفاده از سلول های بنیادی آن برای ایمپلنت های دندانی و درمان بیماری کام شکافدار نام برد همچنین می توان دندان عقل را جایگزین سایر دندان های آسیاب کرد. 


🖇http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0945053X04001593

و

🖇http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002817754820046پلک سوم (third eyelid or plica seminularis)؛


جزئی از ملتحمه محسوب می شود، در نتیجه محل غدد ضمیمه اشکی است و  علاوه بر این موضوع به صورت خاص باعث هدایت بهتر اشک به مجرای اشکی و تسهیل در چرخش کره چشم می شود


Duane's Foundations of Clinical Ophthalmology فصل دوم 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2559.1997.d01-601.x/fullلوزه سوم یا adenoid


به عنوان یک سیستم ایمنی موضعی عمل می کند. 


http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165587608003212

و

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00016487609120881


علاوه بر این موضوع لوزه سوم همراه با کام نرم در مکانیسم

(velopharyngeal) 

نقش دارد این مکانیسم موجب بسته شدن منفذ بین دهان و بینی در هنگام بلع غذا و در هنگام صحبت می شود.


://journals.lww.com/plasreconsurg/Citation/1956/03000/THE_SIGNIFICANCE_OF_ADENOID_TISSUE_IN.8.aspx


✅موهای بدن:


بسیاری از موهای زائد بدن در ریشه ی خود دارای غدد چربی هستند.و این غدد چربی با ترشح چربی به سطح پوست از خشک شدن بیش از حد پوست جلوگیری کرده و به پوست شادابی می بخشند.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738081X04000379

علاوه بر این عمل چربی به عنوان یک ضدمیکروب بر روی پوست عمل می کند و تعداد باکتری های روی سطح پوست را کاهش میدهد. همچنین چربی ها دارای عمل آنتی اکسیدانی نیز هستند.

🖇http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738081X04000379


هر مو و فیبر عصبی قاعده آن که اندام انتهایی مو ”hair end organ“نامیده می شود یک گیرنده لمسی نامیده می شوند. که حرکات اشیا روی سطح بدن و تماس ابتدایی بدن را تشخیص می دهند!


 🔖(فیزیولوژی گایتون ص۹۳۹ انواع گیرنده های مکانیکی پوست)

یکی از فواید این گیرنده جلوگیری از آسیب به پوست است. مثلا حضور حشره روی پوست را تشخیص می دهند و منجر به راندن حشره قبل گزش آن می شود! 


https://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120111103354.htm


♻️همچنین تحریک موها در حین آمیزش به تقویت قوای جنسی کمک کننده است (به خصوص در جنس نر و به خصوص در ناحیه سینه ای)!

🖇http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.20584/full


یکی از مواردی که تعجب برانگیز است گیر افتادن برخی از سموم در داخل مو است که بعضی از این سموم حدود نود روز در داخل مو باقی میمانند تا اینکه مو تراشیده شود. لذا تراشیده  شدن مو منجر به دفع برخی از سموم از بدن می شود. 


صفحه 267: Drug and alcohol testing of commercial motor vehicle drivers

 

موها در برخی از بیماری های هورمونی به صورت بیش از اندازه رشد میکنند مثل بیماری ”کوشینگ“ لذا حتی رشد مو نیز یک عامل تشخیصی در برخی از اختلالات هورمونی است. 

🖇http://adc.bmj.com/content/87/1/45


♻️اما در عصر امروز و با تکنولوژی های امروزی از موهای سایر نقاط بدن به عنوان جایگزین موهایی از قبیل موی سر که در زیبایی نقش آفرینی میکنند استفاده می شود.

🖇http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007122604001948✅ارگان Vomeronasal ؛


غضروف ژاکوبسون یا غضروف تیغه‌ای-بینی (وُمِرونازال)نوار ٔ باریکی از غضروف است که در بخش پائینی دیوارهٔ میانی حفرهٔ بینی انسان قرار گرفته‌است.


از جمله عملکرد های آن ؛


تغییرات رفتاری خاص جنسیتی

 تغییر در عملکرد سیستم عصبی بدن

انتشار گنادوتروپین ها از غده هیپوفیز


تحریک این ارگان باعث عملکرد هیپوتالاموس، امیگدال (هسته بادامی جسم سیاه) ، و سینگولیت جایروس میشود. 


🖇http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9929629


✅سینوس‌های صورت ؛


 حفره‌هایی خالی هستند که درون استخوان‌های صورت قرار دارند. سطح داخلی سینوسها با غشاهای مخاطی پوشیده شده‌اند و سینوس‌های پارانازال هریک توسط مجرایی به بینی راه  پیدا می‌کنند. سینوس‌های پارانازال (نزدیک‌بینی) هشت عدد هستند که به‌صورت چهار عدد سمت راست و چهار عدد سمت چپ و شامل سینوس‌های پیشانی (فرونتال) و پرویزنی (اتموئید) و فکی(ماگزیلاری) و شب‌پره‌ای (اسفنوئید) اند🚫


از جمله وظایف سینوس ها:


1_کاهش وزن استخوان های جمجه ؛

2_گرم و مرطوب کردن هوای ورودی به شش؛

3_فیلتر کردن هوای ورودی 

4_تشدید یا رزونانس صدا؛


🖇http://med.stanford.edu/cfcenter/teens/Sinusitis.htmlجزئی از سیستم ایمنی(Immune system) 

  نقش ضربه گیر(shock absorbers)


🖇http://www.elcamino.edu/search/index.asp?cx=017754818307552217486%3Axtocoskaadi&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=sinuse&sa=Go


منبع: نقد الحاد و آتـِـئیسمــنظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی