بیا تا بدانیم

(تاریخی،سیاسی،مذهبی،فرهنگی)

بیا تا بدانیم

(تاریخی،سیاسی،مذهبی،فرهنگی)

فواید آپاندیس

| جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر


 آپاندیس


آپاندیس به مقدار بسیار جزئی  در جذب ریز موادغذایی تاثیر گذار است.


صفحه 279 کتاب : Essential Pathophysiology for Nursing and Healthcare Students


🖇 https://books.google.com/books?id=OvNEBgAAQBAJ&pg=PA279&dq=appendix+vermiform++absorb++particle&hl=fa&sa=X&ved=0ahUKEwjoq5SRwo7VAhWC6xQKHVJNAvQQ6AEIWzAH#v=onepage&q=appendix%20vermiform%20%20absorb%20%20particle&f=false


 آپاندیس بعد از دو هفتگی نوزاد به عنوان یک بافت لنفاوی عمل میکند و تولید ایمونوگلوبولین A می نماید و بدین ترتیب بخشی از سیستم ایمنی دستگاه گوارش انسان را رقم میزند.

🖇 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15681775


♻️آپاندیس در تولید باکتری های مفید در بدن دخالت دارد به طوری که این باکتری ها در رقابت با باکتری های مضر در دستگاه گوارش وارد می شوند و ایجاد تعادل می کنند و در نتیجه وقوع بیماری های گوارشی (inflammatory bowel disease) را کاهش می دهند.


🖇 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23991417


🗝آپاندیس می تواند زندگی تورا نجات دهد!


با توجه به آخرین تحقیقی که بر اهمیت آپاندیس در محافظت از هجوم باکتری تصریح دارد مثل مقاله ی ساینتیفیک امریکن که می گوید ”آپاندیس می تواند زندگی تورا نجات دهد “

Your appendix could save your


🖇http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2012/01/02/your-appendix-could-save-your-life/

استخوان دنبالچه یا Coccyx؛

از3_4 چهار مهره فیوز شده تشکیل شده است. 


این استخوان محل اتصالات عضلات بسیار مهم ”lavatory ani “و ”coccygeus “است.که مجموع این دو عضله را

 (( pelvic diaphragm ))

می نامند!

که در حفاظت از احشای لگنی نظیر رکتوم،واژن، 


♻️️️️️️️️️️️️️️️️ دفع مدفوع، 

و درایجاد مقاومت  در برابر فشار داخل شکمی 

نقش دارد. 

 علاوه بر کمک در دفع مدفوع، دنبالچه توسط این عضلات حرکت کرده و در انتهای عمل تخلیه مدفوع به قطع دفع منجر می شود.


 همچنین استخوان کوکسیکس منجر به تقسیم  وزن می شود و به حفظ تعادل فرد حین نشستن کمک می کند. 


🖊For instance, the coccyx is one part of a three-part support for a person in the seated position. Weight is distributed between the bottom portions of the two hip bones (or ischium) and the tailbone, providing balance and stability when a person is seated.


The tailbone is the connecting point for many pelvic floor muscles. These muscles help support the anus and aid in defecation, support the vagina in females, and assist in walking, running, and moving the legs.https://www.spine-health.com/conditions/spine-anatomy/anatomy-coccyx-tailbone


از آنجایی که مسیر بسیاری از اعصاب از طریق مسیر استخوانی طی می شود و استخوان نقش محافظتی ایجاد می کند مانند استخوان های ستون فقرات و بسیاری از استخوان های دیگر به همین دلیل استخوان دنبالچه نیز مسیر عصبی است به نام ”coccygeal nerve“  که وظیفه این عصب ایجاد حس در پوست این ناحیه و همچنین ایجاد عصب رسانی به عضله بالا برنده مقعد یا levator ani muscle است در نتیجه در تون عضلانی مقعد ایجاد نقش می کند.


🖇http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/a+bundle+of+nerves


 همچنین این استخوان اتصالات لیگامانی هم دارد،  محل اتصال دو لیگامان! 

deep dorsal sacrococygeal lig

superficial dorsal sacrococygeal lig

و ”بخشی“ از محل اتصال دو ligament 

sacrospinous 

sacrotuberous

نیز هست

آناتومی گری جلد 1صفحه 436_437


 مقدمه ای درباره ساختارهای وستیجیال:


 همان طور که میدانید امروزه عده ای مدعی آن هستند که ساختارهای وستیجیال برای بدن هیچ نفع و سودی نداشته و کاملا بیهوده هستند! 

این فریبِ علمی در سال ۱۸۹۳ میلادی به دست دانشمند آناتومی تکامل گرای آلمانی؛

 “Robert widershiem”

 ارائه شد که لیست خود با ۸۶ عضو بی وظیفه در جسم انسان را اعلام کرد. جالب است که در این لیست حتی اسم غدد درون ریز پرکاربرد مهمی چون «هیپوفیز» و «تیموس» هم دیده می شد.

امروزه این عدد به صفر رسیده است.

اما در عین ناباوری فرگشت گرایان هنوز این لیست را معتبر می دانند و با تکیه بر آن، بیهودگی و کار عبث را در اراده خداوند وارد دانسته.

و با این استدلالِ غیر علمی وجود خالق هوشمند را تکذیب می کنند! 


در گذرگاه اندیشه، این افراد دچار دو خطای فکری شده اند. 


۱) اول در درک معنای واژه: “vestigial“"A feature that an organism inherited from its ancestor but that is now less elaborate and functional than in the ancestor.


بخشی که جاندار از نیای خود به ارث برده است اما در حال حاضر، نسبت به نیای خود، تحلیل رفته تر و کمتر کاربردی است."


 evolution.berkeley.edu/evolibrary/glossary/glossary_popup.php?word=vestigial+structure


پس همانطور که میبینید به وضوح پیداست که وقتی میگوییم فلان عضو وستیجیال است اصلا به معنای بی استفاده و بیهوده بودن آن عضو نیست. بلکه این ادعا که اندام های وستیجیال را اندام های بیهوده ای بدانیم صرفا "مصادره به مطلوب" است و هیچگونه اعتبار و سندیت علمی ندارد.


از آنها می پرسیم به نظر شما یک اندام باید تا چه اندازه عملکرد داشته باشد تا آن عضو را به رسمیت بشناسید؟

آیا درست است بگوییم بیرون کشیدن عضوی  از بدن انسان و سپس زنده ماندن او به آن معناست که آن عضو بی فایده است؟ 

خیر، یه طور مثال؛

 اگر پای فردی به هر دلیلی قطع شود هیچ عاقلی نمی گوید چون صاحبش بعد از آن زنده مانده و نمرده است. پس پا بی فایده بوده است!


آیا با وجود پیشرفت علم و یافته های علمی که از کارآمدی این اندام ها خبر می دهند چنین ادعاهایی، نوعی خیانت علمی محسوب نخواهد شد؟


لازم به ذکر است که با پیشرفت علم عملکرد های بسیاری از اندام هایی که تا دیروز بی خاصیت شمرده می شدند کشف شده اند


2_ دوم درک و فهم درست از دو واژه فایده و بیهودگی است. 


مثلا اگر از این افراد بپرسی  آیا درخت سیب مورد فایده است یا خیر می گویند:

آری از میوه ی آن میخوریم پس بیهوده نیست.

یعنی فایده را در منفعتی که صرف به صورت مستقیم به انسان میرسد معنا میکنند. در صورتی که فایده دو وجه دارد: 


یک؛ فایده ای که از پدیده مد نظر به طور مستقیم به انسان می رسد.

 دو ؛فایده ای که از پدیده مد نظر به طور غیرمستقیم به انسان می رسد. 


پس حتی با این فرض غلط که اندام های وستیجیال در بدن انسان کاربردی ندارند، نمیتوان به این درک رسید که این اندام ها یا حتی ضایعات به طورمطلق بی فایده و بیهوده اند چرا که می توانند فایده غیرمستقیم برای انسان داشته باشند. 


 نکته دیگر این است که نباید ضایعات پاتولوژیک را جزئی از اندام های وستیجیال محسوب کرد.

به طور مثال؛ دنده گردنی که تنها در یک درصد افراد وجود دارد و سبب اختلالات عروقی و عصبی می شود تنها یک زائده پاتولوژیک است.

و استفاده از لفظ وستیجیال برای آن تنها نشان از عدم آگاهی علمیِ فرد است 


 همچنین نکته ی مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که حتی بخش های فاقد کاربرد شناخته شده، می توانند طی فرایند تکامل به یک صفت سازشی جدید تبدیل شوند.

چنین فرایندی را اگزپتیشن (exaptation) نامیده اند. بار دیگر می بینیم هنگام استفاده از واژه "فایده"، باید به چیزی غیر از "کاربرد" نیز توجه داشت.


ودر آخر:

ما برآن شدیم که در این مجموعه پژوهشی از این خیانت علمی پرده برداشته و با استناد به یافته های علمیِ امروزی فواید متعدد اندام های وستیجیال را بیان کنیم. 1_استخوان دنبالچه یا Coccyx؛

از3_4 چهار مهره فیوز شده تشکیل شده است. 


این استخوان محل اتصالات عضلات بسیار مهم ”lavatory ani “و ”coccygeus “است.که مجموع این دو عضله را

 (( pelvic diaphragm ))

می نامند!

که در حفاظت از احشای لگنی نظیر رکتوم،واژن، 


♻️️️️️️️️️️️️️️️️ دفع مدفوع، 

و درایجاد مقاومت  در برابر فشار داخل شکمی 

نقش دارد. 

 علاوه بر کمک در دفع مدفوع، دنبالچه توسط این عضلات حرکت کرده و در انتهای عمل تخلیه مدفوع به قطع دفع منجر می شود.


 همچنین استخوان کوکسیکس منجر به تقسیم  وزن می شود و به حفظ تعادل فرد حین نشستن کمک می کند. 


🖊For instance, the coccyx is one part of a three-part support for a person in the seated position. Weight is distributed between the bottom portions of the two hip bones (or ischium) and the tailbone, providing balance and stability when a person is seated.


The tailbone is the connecting point for many pelvic floor muscles. These muscles help support the anus and aid in defecation, support the vagina in females, and assist in walking, running, and moving the legs.https://www.spine-health.com/conditions/spine-anatomy/anatomy-coccyx-tailbone


از آنجایی که مسیر بسیاری از اعصاب از طریق مسیر استخوانی طی می شود و استخوان نقش محافظتی ایجاد می کند مانند استخوان های ستون فقرات و بسیاری از استخوان های دیگر به همین دلیل استخوان دنبالچه نیز مسیر عصبی است به نام ”coccygeal nerve“  که وظیفه این عصب ایجاد حس در پوست این ناحیه و همچنین ایجاد عصب رسانی به عضله بالا برنده مقعد یا levator ani muscle است در نتیجه در تون عضلانی مقعد ایجاد نقش می کند.


🖇http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/a+bundle+of+nerves


 همچنین این استخوان اتصالات لیگامانی هم دارد،  محل اتصال دو لیگامان! 

deep dorsal sacrococygeal lig

superficial dorsal sacrococygeal lig

و ”بخشی“ از محل اتصال دو ligament 

sacrospinous 

sacrotuberous

نیز هست

آناتومی گری جلد 1صفحه 436_4372_آپاندیس


آپاندیس به مقدار بسیار جزئی  در جذب ریز موادغذایی تاثیر گذار است.


صفحه 279 کتاب : Essential Pathophysiology for Nursing and Healthcare Students


🖇 https://books.google.com/books?id=OvNEBgAAQBAJ&pg=PA279&dq=appendix+vermiform++absorb++particle&hl=fa&sa=X&ved=0ahUKEwjoq5SRwo7VAhWC6xQKHVJNAvQQ6AEIWzAH#v=onepage&q=appendix%20vermiform%20%20absorb%20%20particle&f=false


 آپاندیس بعد از دو هفتگی نوزاد به عنوان یک بافت لنفاوی عمل میکند و تولید ایمونوگلوبولین A می نماید و بدین ترتیب بخشی از سیستم ایمنی دستگاه گوارش انسان را رقم میزند.

🖇 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15681775


♻️آپاندیس در تولید باکتری های مفید در بدن دخالت دارد به طوری که این باکتری ها در رقابت با باکتری های مضر در دستگاه گوارش وارد می شوند و ایجاد تعادل می کنند و در نتیجه وقوع بیماری های گوارشی (inflammatory bowel disease) را کاهش می دهند.


🖇 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23991417


🗝آپاندیس می تواند زندگی تورا نجات دهد!


با توجه به آخرین تحقیقی که بر اهمیت آپاندیس در محافظت از هجوم باکتری تصریح دارد مثل مقاله ی ساینتیفیک امریکن که می گوید ”آپاندیس می تواند زندگی تورا نجات دهد “

Your appendix could save your


🖇http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2012/01/02/your-appendix-could-save-your-life/بخش میانی هیپوفیز یا pars intermedia:


بخش میانی هیپوفیز  از غده هیپوفیز انسان قابل تفکیک نیست.  سلولهای  این بخش  با بخش  هیپوفیز قدامی در تولید بتااندورفین، ACTH و POMC متحد شده اند که هر کدام از این تولیدات خود وظیفه ی جداگانه ای را برعهده دارد. 🖇 https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02738816?LI=true✅نوک پستان ها یا  nipple در مرد ؛


نوک پستان در هر دو جنس زن و مرد در اکثر موارد در تقویت قوای جنسی تاثیر گذارند و بعد از تحریک تولید برخی از هورمون ها را مانند پرولاکتین افزایش می دهند. 


🖇 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1743-6109.2006.00230.x/full

و


🖇 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14681990600674674

و


🔎🖋صفحه 48 کتاب The Psychophysiology of Sex🖋🔎


♻️بافت پستانی در مردان در شرایط طبیعی کوچک است اما زمانی که اختلالات هورمونی بین استروژن و تستسترون رخ می دهد بافت پستانی نیز در اثر این عدم تعادل بزرگ خواهد شد که در شرایط طبیعی و زودگذر به نام Gynecomastia نام گذاری میشود پس میتوان اندازه طبیعی بافت پستانی را به عنوان شاخصی برای تعادل هورمونی در نظر گرفت  و اندازه غیرطبیعی آن در شرایط فیزیولوژیک نشان دهنده عدم تعادل هورمونی در سنین بلوغ و سنین 50 تا 69 سال است. 


🖇 https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/48/2/338/2679316/Gynecomastia-as-a-Physical-Finding-in-Normal-Men?redirectedFrom=fulltext
فواید عضلات auricular


♻️از فواید این عضلات حرکت دادن گوش به صورت غیرارادی در همه انسان ها در مواقع لبخند زدن و خمیازه کشیدن است.


🖇https://books.google.com/books?id=cyhaImkaDYUC&pg=PA103&dq=Auricularis+muscle+yawn&hl=fa&sa=X&ved=0ahUKEwjEoOWV3pDVAhVMJ1AKHZN8AS0Q6AEIIzAA#v=onepage&q=Auricularis%20muscle%20yawn&f=false

صفحه ۱۰۳


♻️در مواقع هیجان و ترس نیز این عضلات تحت انقباض قرار می گیرند. 


🖇https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2962877/


 چرخش چشم به سمت جانبی باعث تحریک بیش تر این عضلات شده و  از آنجا که به نظر می رسد این عضلات در ارتباط با بخش شنیداری سافه مغز هستند بدین سبب صدای شنیده شده را تقویت می کنند. 


همچنین با استفاده از تست پاسخ عضلات اطراف گوش به تحریکات می توان در نوزادان کر بودن یا نبودن آنها را مشخص نمود. 


🖇https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10575121عضله plantaris یا کف پایی

این عضله که از عضلات لایه سطحی خلف ساق است 

همراه با عضله Gastrocenemius  plantarflexion مفصل ankle (مچ پا) و flexion مفصل knee (زانو) را برعهده دارد. 

به علاوه به علت داشتن تاندون باریک و بلند  درgraft (پیوند زدن) استفاده می شود.


🖋🔎آناتومی گری جلد 2ص99🔎🖊


✅عضله palmarislongus ؛

این عضله در 15 درصد افراد دیده نمی شود. 

به عنوان flexor فرعی wrist( مچ دست) شناخته می شود به علاوه چون به فلکسور رتیناکولوم و اپونوروز پالمار متصل می شود با نیروهای برشی وارد بر پوست کف دست هنگام grip (گرفتن اشیا) مقابله می کند 


🔎🖊آناتومی گری جلد 2ص250🖋🔎✅عضله پایرامیدال (payramidalis muscle)؛


این عضله در tense کردن نوار همبندی به نام خط سفید (لینا آلبا) نقش دارد 

https://www.mananatomy.com/body-systems/muscular-system/pyramidalis


عضله راست کننده مو (arrestor pili muscle)؛


این عضلات نقش مهمی در حفظ یکپارچگی و ثبات فولیکول مو و همچنین ترشح سبوم دارد. 

🖇yon.ir/qpJHiعضله زیر ترقوه ای (sub claviavis)؛


این عضله کوچک زیر کلاویکل (ترقوه) قرار دارد 

و باعث کشیدن نوک شانه به پایین می شود.


و همچنین باعث کشیدن کلاویکل به طرف داخل برای تثبیت مفصل sc یا استرنوکلاویکولار میشود.


🔍🖋جدول 7/3 آناتومی گری جلد 1ص197دندان عقل ( Wisdom tooth)؛


 دندان های عقل بلا استفاده نیستند و مانند سایر دندان ها در جویدن غذاها نقش آفرینی میکنند.و هم چنین در زیباتر کردن صورت موثرهستند. 


🖋🔎Issues in Aesthetic, Craniofacial, Maxillofacial, Oral, and Plastic Surgery 

ص 363


و

🖇http://www.angle.org/doi/full/10.2319/052008-276.1


 ♻️دندان عقل منجر به نگهداری سایر دندان ها در کنار هم حین سن بلوغ میشود( چون در سن بلوغ افزایش فضای فکی داریم)

✒️🔎The Dental Summary,

ص 920


هم چنین  از فواید جانبی دندان عقل می توان استفاده از سلول های بنیادی آن برای ایمپلنت های دندانی و درمان بیماری کام شکافدار نام برد همچنین می توان دندان عقل را جایگزین سایر دندان های آسیاب کرد. 


🖇http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0945053X04001593

و

🖇http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002817754820046پلک سوم (third eyelid or plica seminularis)؛


جزئی از ملتحمه محسوب می شود، در نتیجه محل غدد ضمیمه اشکی است و  علاوه بر این موضوع به صورت خاص باعث هدایت بهتر اشک به مجرای اشکی و تسهیل در چرخش کره چشم می شود


Duane's Foundations of Clinical Ophthalmology فصل دوم 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2559.1997.d01-601.x/fullلوزه سوم یا adenoid


به عنوان یک سیستم ایمنی موضعی عمل می کند. 


http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165587608003212

و

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00016487609120881


علاوه بر این موضوع لوزه سوم همراه با کام نرم در مکانیسم

(velopharyngeal) 

نقش دارد این مکانیسم موجب بسته شدن منفذ بین دهان و بینی در هنگام بلع غذا و در هنگام صحبت می شود.


://journals.lww.com/plasreconsurg/Citation/1956/03000/THE_SIGNIFICANCE_OF_ADENOID_TISSUE_IN.8.aspx


✅موهای بدن:


بسیاری از موهای زائد بدن در ریشه ی خود دارای غدد چربی هستند.و این غدد چربی با ترشح چربی به سطح پوست از خشک شدن بیش از حد پوست جلوگیری کرده و به پوست شادابی می بخشند.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738081X04000379

علاوه بر این عمل چربی به عنوان یک ضدمیکروب بر روی پوست عمل می کند و تعداد باکتری های روی سطح پوست را کاهش میدهد. همچنین چربی ها دارای عمل آنتی اکسیدانی نیز هستند.

🖇http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738081X04000379


هر مو و فیبر عصبی قاعده آن که اندام انتهایی مو ”hair end organ“نامیده می شود یک گیرنده لمسی نامیده می شوند. که حرکات اشیا روی سطح بدن و تماس ابتدایی بدن را تشخیص می دهند!


 🔖(فیزیولوژی گایتون ص۹۳۹ انواع گیرنده های مکانیکی پوست)

یکی از فواید این گیرنده جلوگیری از آسیب به پوست است. مثلا حضور حشره روی پوست را تشخیص می دهند و منجر به راندن حشره قبل گزش آن می شود! 


https://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120111103354.htm


♻️همچنین تحریک موها در حین آمیزش به تقویت قوای جنسی کمک کننده است (به خصوص در جنس نر و به خصوص در ناحیه سینه ای)!

🖇http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.20584/full


یکی از مواردی که تعجب برانگیز است گیر افتادن برخی از سموم در داخل مو است که بعضی از این سموم حدود نود روز در داخل مو باقی میمانند تا اینکه مو تراشیده شود. لذا تراشیده  شدن مو منجر به دفع برخی از سموم از بدن می شود. 


صفحه 267: Drug and alcohol testing of commercial motor vehicle drivers

 

موها در برخی از بیماری های هورمونی به صورت بیش از اندازه رشد میکنند مثل بیماری ”کوشینگ“ لذا حتی رشد مو نیز یک عامل تشخیصی در برخی از اختلالات هورمونی است. 

🖇http://adc.bmj.com/content/87/1/45


♻️اما در عصر امروز و با تکنولوژی های امروزی از موهای سایر نقاط بدن به عنوان جایگزین موهایی از قبیل موی سر که در زیبایی نقش آفرینی میکنند استفاده می شود.

🖇http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007122604001948✅ارگان Vomeronasal ؛


غضروف ژاکوبسون یا غضروف تیغه‌ای-بینی (وُمِرونازال)نوار ٔ باریکی از غضروف است که در بخش پائینی دیوارهٔ میانی حفرهٔ بینی انسان قرار گرفته‌است.


از جمله عملکرد های آن ؛


تغییرات رفتاری خاص جنسیتی

 تغییر در عملکرد سیستم عصبی بدن

انتشار گنادوتروپین ها از غده هیپوفیز


تحریک این ارگان باعث عملکرد هیپوتالاموس، امیگدال (هسته بادامی جسم سیاه) ، و سینگولیت جایروس میشود. 


🖇http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9929629


✅سینوس‌های صورت ؛


 حفره‌هایی خالی هستند که درون استخوان‌های صورت قرار دارند. سطح داخلی سینوسها با غشاهای مخاطی پوشیده شده‌اند و سینوس‌های پارانازال هریک توسط مجرایی به بینی راه  پیدا می‌کنند. سینوس‌های پارانازال (نزدیک‌بینی) هشت عدد هستند که به‌صورت چهار عدد سمت راست و چهار عدد سمت چپ و شامل سینوس‌های پیشانی (فرونتال) و پرویزنی (اتموئید) و فکی(ماگزیلاری) و شب‌پره‌ای (اسفنوئید) اند🚫


از جمله وظایف سینوس ها:


1_کاهش وزن استخوان های جمجه ؛

2_گرم و مرطوب کردن هوای ورودی به شش؛

3_فیلتر کردن هوای ورودی 

4_تشدید یا رزونانس صدا؛


🖇http://med.stanford.edu/cfcenter/teens/Sinusitis.htmlجزئی از سیستم ایمنی(Immune system) 

  نقش ضربه گیر(shock absorbers)


🖇http://www.elcamino.edu/search/index.asp?cx=017754818307552217486%3Axtocoskaadi&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=sinuse&sa=Go


منبع: نقد الحاد و آتـِـئیسمــ خبری تلخ برای ناباوران: یوجین کونین زیست‌شناس ارشد مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری آمریکا(NCBI) منشاء حیات را معجزه خوانده است.


◀️ مطمئنا تاکنون در مقالاتی که خداباوران و همچنین آتئیست‌ها در زمینه‌های علمی می‌آورند متوجه شده‌اید که تعداد زیادی از لینک‌های استفاده شده در این مقالات از سایت NCBI یا همان مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری آمریکا است. زیست‌شناس برجسته‌ی دنیا یوجین کونین نه تنها محقق ارشد این نهاد علمی است بلکه محقق ارشد کتابخانه ملی پزشکی آمریکا(NLM) و موسسه‌ی ملی بهداشت آمریکا(NIH) و عضو هیئت داوری  ژورنال‌هایی مانند ژورنال Cell(سلول) است. او با انتشار کتابی با نام:


The Logic of Chance: The Nature and Origin of Biological Evolution


ترجمه:


برهان شانس: طبیعت و منشاء تکامل زیستی


به بررسی منشاء حیات پرداخته است. او در این کتاب به وضوح اعلام میکند که نه تنها شروع حیات به طور تصادفی امکان‌پذیر نیست بلکه برای شروع حیات به معجزه نیاز است. در صفحه‌ی 391 این کتاب آمده است:


The origin of life is one of the hardest problems in all of science, but it is also one of the most important...


we still do not have even a plausible coherent model, let alone a validated scenario, for the emergence of life on Earth. Certainly, this is due not to a lack of experimental and theoretical effort, but to the extraordinary intrinsic difficulty and complexity of the problem. A succession of exceedingly unlikely steps is essential for the origin of life, from the synthesis and accumulation of nucleotides to the origin of translation; through the multiplication of probabilities, these make the final outcome seem almost like a miracle.


🔸ترجمه به اختصار:


منشاء حیات یکی از سخت‌ترین و مهمترین مشکلات در بین تمام علوم است. ما هنوز حتی یک مدل محتمل سازگار نداریم. قطعا این بخاطر کمبود تلاش‌های تجربی و نظری نیست، بلکه بخاطر فوق‌العاده سخت و پیچیده بودن ذاتی این مسئله است. برای شروع حیات مراحل پی در پی بسیار مشکل و غیرمحتملی لازم است. با توجه به ترکیب و انباشتگی نوکلئوتیدها برای منشاء حیات، از طریق ضرب احتمالات، نتیجه‌ی نهایی تقریبا شبیه معجزه میماند( برای شروع حیات تقریبا به معجزه نیاز است).


نکته‌ی جالب این است که یوجین کونین به وضوع میگوید که مشکل منشاء حیات کمبود دانش و آگاهی نیست, بلکه مشکل منشاء حیات این است که اساسا  فوق‌العاده دشوار و تقریبا غیرممکن است. به عبارت دیگر دانشمندان میدانند که چگونه اجزای لازم برای شروع حیات در کنار هم جمع شده‌اند و حیات را آغار کرده‌اند( همانگونه که آتئیست‌ها لینک‌هایی زیادی را در این رابطه منتشر میکنند) اما اینکه چگونه امکان دارد این روند خود به خود رخ داده باشد غیرممکن است و به معجزه نیاز دارد.


📚 نسخه‌ی کامل این کتاب( صفحه‌ی 391 را ببینید):


http://www.evolocus.com/Textbooks/Koonin2011.pdf🔹لینک سایت NCBI که به معرفی یوجین کونین به عنوان محقق ارشد این نهاد پرداحته است:


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/groups/koonin/منبع :نقد الحاد و آتـِـئیسمــ


وصیت نامه های دروغین کورش و داریوش

| شنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

 وصیت نامه های دروغین کورش و داریوش کامیار عبدی ـ از پژوهشگران و باستان شناسانی که پژوهشها و مطالعات زیاد درباره دوره هخامنشیان دارد ـ در باره ی وصیت نامه ای منتسب به کوروش که دربرخی پایگاه های اینترنتی، نشریات، پوسترها و کتابها منتشر شده، به خبرنگار مهر گفت: 


منابع تاریخی و مکتوب مربوط به دوره هخامنشیان را مطالعه کرده و می دانیم کدام منابع موثق و قابل استناد هستند. این منابع سنگ نبشته و یا گل نوشته هایی بوده اند که از دوره #هخامنشیان به جا مانده است. ولی تا جایی که می دانم چیزی به نام وصیت نامه کوروش نداشته ایم.


وی ادامه داد: این وصیت نامه ها را به داریوش نیز نسبت می دهند. روی آرامگاه داریوش متنی را مشاهده می کنیم ولی نمی توان به آن وصیت نامه گفت. این متن بیشتر به یک گزارش کاری چند زبانه از زندگی اش است تا وصیت نامه.


 این فارغ التحصیل دانشگاه میشیگان در پاسخ به این سوال که چه کسانی ممکن است این متون را نوشته باشند گفت: 


 عده ای از کوروش پرستان افراطی که تا نام کوروش را به زبان می آوریم ادعای میهن پرستی می کنند درحالی که از تاریخ و دوره تاریخی هخامنشیان اطلاعی ندارند.


 عبدی بیان کرد: نه تنها وصیت نامه ای منتسب به کوروش نوشته اند بلکه از وقتی استوانه کوروش به ایران آمده است، هر روز یک کتاب درباره کوروش منتشر می شود به نحوی که در یک تحقیق حدود  27 جلد کتاب از بازار کتاب تهران تهیه کردم که همگی از روی هم کپی شده بود و موضوع آنها کوروش، زندگی نامه او و وصیت نامه اش بود. جالب اینجاست که هیچ کدام از این کتاب ها را نه مورخان نوشته اند و نه باستان شناسان.


 وصیت نامه های کوروش و داریوش نه تنها در کتابهایی که انتشار آنها بدون نظارت مناسب در بازارهای ایران رواج پیدا کرده، حقیقت ندارد بلکه در بسیاری از اماکن تاریخی و گردشگری نیز مشاهده شده که در کنار فروش صنایع دستی و اقلام تبلیغاتی، پوسترهایی از این دست تحریفات تاریخ نیز کم نیستند. با این حال انتشار این مطالب به حدی برای مردم عامه باور پذیر شده که حتی آنها را در قالب بروشور نیز در برخی از همایش ها و برنامه ها می توان دید.


 https://fa.m.wikipedia.org/wiki/کامیار_عبدی


 http://www.mehrnews.com/news/2279622/امپراطور-هخامنشی-وصیت-نامه-نداشت-کوروش-پرستان-وصیت-نامه-جعلیدانشگاه هاروارد گوشه‌ای از عظمت عدالت‌خواهی قرآن را به تمام دنیا اثبات کرد.


دانشگاه هاروارد آیه‌ی 135 از سوره نساء را به عنوان یکی از "بزرگترین گفته‌های عدالت در تاریخ" انتخاب و این آیه را بر دیوار دانشکده‌ی حقوق خود هک کرده است.نکته‌ی جالب این است که سوره‌ی نساء همان سوره‌ای است که آتئیست‌ها تاکید بسیار ویژه‌ای بر آن دارند و ادعا میکنند در این سوره به زنان ظلم شده و برده‌داری آزاد دانسته شده حال آنکه در متن منتشر شده توسط دانشگاه هاروارد توضیح داده شده است که در این سوره علاوه بر تاکید بر اجرای عدالت و بیان تعهدات و مسئولیت‌های بانوان در خانواده، برای ازدواج‌های موقت و برده‌داری که در جامعه‌ی آن زمان( قبل از اسلام) بدون هیچ قانون و سامانی وجود داشت، قوانین خانوادگی وضع شده و ساماندهی شده‌اند.در این مقاله ابتدا آیه به زبان انگلیسی آورده شده است:


Qur’an (622 CE): O ye who believe! Stand out firmly for justice, as witnesses To Allah, even as against Yourselves, or your parents, Or your kin, and whether It be (against) rich or poor: For Allah can best protect both.ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دادگری پیشه سازید و در اقامه‌ی عدل و داد بکوشید، و به خاطر خدا به حقیقت شهادت دهید هر چند که شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد و هرچند علیه فقیر و یا ثروتمند باشد. خدا میتواند بهترین محافظ کننده‌ی هر دو باشد.
در ادامه‌ی متن دانشگاه هاروارد آمده است:


As the name of this surah implies, An-Nisa’ mainly deals with the obligations and responsibilities of women in Islamic society, but it also touches on inheritance and family law along with slavery and temporary marriage. In this verse, the Qur’an is addressing the importance of truthfulness in testimony.ترجمه: همانگونه که از نام این سوره مشخص است، سوره‌ی النساء عموما به مسئولیت‌ها و تعهدات بانوان در جامعه‌ی اسلامی اشاره دارد. اما در این سوره همچنین به وضع قوانین وراثت و قوانین خانوادگی در ارتباط با برده‌داری و ازدواج‌های موقت نیز اشاره شده است. در این سوره، قرآن بر اهمیت حق گفتن در حین شهادت دادن تاکید کرده است.همانگونه که مشاهده کردید نه تنها دانشگاه هاروارد در سوره‌ی نساء متوجه هیچگونه نکته‌ی منفی در مورد زنان و یا برده‌داری نشده است بلکه عملا اعلام میکند که قرآن با وضع قوانین خانوادگی و قوانین وراثت به ازدواج‌های موقت و برده‌داری که در آن زمان ظالمانه و بدون هیچ قانونی بودند، سامان بخشیده است( قبلا نیز بارها به این موضوع اشاره کرده‌ بودیم که قرآن به زیبایی با سامان بخشیدن به برده‌داری باعث شد این پدیده به مرور از بین رود)۰
جای تاسف دارد که آتئیست‌های ایرانی چنین حقیر هستند که از میان 604 صفحه‌ی قرآن که سرشار از دستور به نیکی کردن و حقیقت گو بودن و کمک به یتیمان و فقرا و دعوت به برادری و برابری و عدالت‌خواهی و تشویق به احترام به همسر و خانواده و... است تنها چند آیه که درباره‌ی جنگ در زمان حمله‌ی بیگانگان به کشورهای مسلمان است را انتخاب و حتی بدون اشاره به آیه‌های قبل و بعد آن و صرفا با کلاهبرادی و بریدن تکه‌ای کوچک از آیات قصد فریب جوانان را دارند حال آنکه دانشکده‌ی حقوق دانشگاه هاروارد به عنوان معتبرترین نهاد حقوقی دنیا جمله‌ی قرآن را به عنوان یکی از "بزرگترین گفته‌های عدالت در تاریخ" انتخاب و آن را بر دیوار این دانشگاه هک میکند.لینک متن منتشر شده در سایت دانشگاه هاروارد:


http://library.law.harvard.edu/justicequotes/explore-the-room/west/لینک کلیپی که جملات هک شده بر دیوار دانشگاه هاروارد نشان میدهد( برای پخش این کلیپ به فیلتر شکن احتیاج دارید):


http://library.law.harvard.edu/justicequotes/


✾•┈┈••✦❀✦••┈┈•✾

منبع:(رد شبهات ملحدین)بنابر آخرین پژوهش های دانشگاه وندربیلت آمریکا در تاریخ  31 می سال 2017  مشخص شد که عبادت کردن برای سلامتی انسانها مفید است . این تحقیق در بسیاری از سایتهای علمی معتبر دیگر هم نشر داده شده است که حاکی از اعتبار بالای آن است . بخش هایی از گزارش این پژوهش علمی را که در سایت دانشگاه وندربیلت آمده است تقدیمتان میکنیم : Worship is good for your health

People who attend services at a church, synagogue or mosque are less stressed and live longer, according to new research from Vanderbilt University.براساس تحقیقات جدید دانشگاه وندربیلت مشخص شده است که : عبادت کردن برای سلامتی شما مفید است ، کسانی که در [مراسمهای عبادی] کلیساها ، پرستشگاه های یهود[کنشت] و مساجد شرکت می کنند استرس کمتر و طول عمر بیشتری دارند  

https://news.vanderbilt.edu/2017/05/31/worship-is-good-for-your-health-vanderbilt-study/ این تحقیقات در سایت بسیار معتبر ژورنال پلاس هم به چاپ رسیده است . در ژورنال پلاس تاکید گشته است که :Religiosity has been associated with positive health outcomes. ترجمه ‌:[حضور در] اماکنی که درآن به عبادت پرداخته می شود [مانند مسجد وکلیسا] برای سلامت انسان نتایج مثبتی به همراه دارد.      journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0177618خبرگزاری معتبر dailymail هم این پژوهش علمی را نشر داده است !باید بدانید که حتی پژوهش گرانی از دانشگاه مشهور ucla هم در این تحقیق شرکت کرده اند !


http://www.dailymail.co.uk/health/article-4566700/Can-church-services-extend-lifespan.html
همچنین باید بدانید در رتبه بندی های معتبر یو اس نیوز دانشگاه وندربیلت در رتبه ی پانزدهم دانشگاه های ملی قرار گرفته است و از اعتبار بالایی برخوردار است .


https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universitiesشایان ذکر است که همواره خداناباوران از مومنین میپرسیدند : اگرخداوند بی نیاز است ، پس چرا به شما دستور داده او راعبادت کنید ؟ مومنین هم همواره پاسخ میدادند که خداوند بی نیاز است و این ماهستیم که برای سلامت روحی و جسمی مان به عبادت نیاز داریم و از این رو است که  خداوند به ما دستور داده او را عبادت کنیم ، و هم اکنون‌درستی سخن مومنین در جدیدترین تحقیقات دانشگاه وندربیلت مشخص شده است : این انسان ها هستند که به عبادت نیازمند هستند
مطلب بسیار خواندنی بعدی این است که خود آتئیست ها هم با اعمالشان نیازمند بودن انسان ها را به عبادت اثبات کرده اند ، شاید برایتان بسیارجالب باشد که بدانید براساس تحقیقات موسسه ی آماری معتبر پیو ده درصد از آتئیست ، با وجود عدم باور به خداوند متعال ، حداقل هفته ای یک بار به عبادت میپردازند . درواقع خود آتئیست هاهم با این کارشان اعتراف می کنند پس از ناباورشدن هم همچنان نیاز انسان به خداوند متعال و عبادت کردن وی پابرجا باقی می ماند .


Ten percent of atheists pray at least weekly


ده درصد از آتئیست ها حداقل هفته ای یک بار به نیایش می پردازند !

 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/06/01/10-facts-about-atheists/
انتشار این مطلب برعهده ی خوانندگان ، اللهم عجل لولیک الفرج🌷جامعترین مجموعه ی نقد الحاد و آتئیسم 


منبع: نقد الحاد و آتـِـئیسمــ 

جهاد نکاح از نگاهی دیگر!


بدون شک درباره‌ی مقوله‌ی دروغین جهاد نکاح چیزهائی شنیده‌اید، مسئله‌ای که سکولارها و ملحدین آن‌را بهانه‌ای برای طعنه زدن به دین اسلام و اتهام‌زنی به مسلمین قرار داده‌اند و برچسبِ داشتن اندیشه‌ی جنسی و نگاه تحقیرآمیز به زن را به آنان چسباندند!


با اینکه افسانه‌ی فتوای جهاد نکاح [1]، خرافه‌ای بیش نیست که در زمانی شایع شده که انتقال شایعات به آسانی انجام می‌گیرد، اما افراد ضعیف النفس آنرا بهانه‌ای برای دشنام دادن به دین و پیروانش و طعنه زدن به زنان پاکدامن مسلمان قرار دادند. به همین دلیل ما از نگاهی دیگر، پرده از حقیقت پیروان این عقلیت در جنگ‌ها یا در حاشیه بحران‌های خانمان‌سوز بر می‌داریم.


۱. ژاپن

در اثناء جنگ دوم ژاپن و چین، ارتش ژاپن اقدام به احداث اولین مرکز زنان به منظور تامین نیاز جنسی سربازانش کرد و کار این مرکز، گردآوری زنان و دختران کره‌ای و حتی ژاپنی 16 سال به بالا، برای انجام فحشای اجباری بود.

http://www.awf.or.jp/e1/korea.html


چین مستنداتی ارائه کرد که ژاپن را بخاطر اجبار زنان به انجام فحشا با سربازانش در اثنای جنگ جهانی دوم محکوم می‌نمود، چنانکه تعداد آن زنان ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

https://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/japan-second-world-war-brothels-papers-china


همچنین دخترانی را ربودند که سن آنها از ۱۱ سال بیشتر نبود، و منابع دیگری بیان می‌دارد که تعدادشان به ۳۰۰ هزار نفر رسیده است، و تمامی آن‌ها از آسیا بویژه زنان کره ای و چینی بودند.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1061599.stm


همچنین موزه‌ی جنگ در بریتانیا خبری درباره دختران چینی و مالزیایی منتشر نمود که از طرف ژاپن به بردگی جنسی گرفته شده بودند.

http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205208397


و در سال ۱۹۹۳میلادی، حکومت ژاپن به دست داشتن سربازان خود در سربازگیری اجباری جنسی زنان اعتراف کرد پس از آنکه عده‌ای از زنان کره‌ای، شکایتی قضائی ضد ژاپن اقامه نمودند و بیانیه‌ی حکومت، (کونو) نامیده شد.

http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html


سایت‌های خبری، کلیپی مستند از "زنان برده جنسی" منتشر کردند که مجبور به عمل انجام فحشا برای سربازان ژاپنی در اثنای جنگ جهانی دوم شده بودند.

https://www.youtube.com/watch?v=GIC481VxVlE


و این فیلم نیز مربوط به روزنامه بریتانیایی Mirror است:

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/sex-slaves-used-soldiers-world-10747035


۲. روسیه

تجاوزات جنسی در آلمان در جنگ جهانی دوم بسیار فاجعه‌بار و بی‌سابقه است، و کیست که نداند هنگام ورود نیروهای وحشی روسیه به آلمان، تجاوزات بی شمار و وحشیانه‌ای در برلین رخ داد، چنانچه حدوداً به ۲ میلیون زن و حتی کودک تجاوز کردند که از ۸ تا ۸۰ سال را شامل می‌شدند و تعداد زیادی از آنان اقدام به خودکشی کردند، آن‌گونه که روزنامه‌ی The Gurdian نقل می‌کند:

https://www.theguardian.com/books/2002/may/01/news.features11


۳. آلمان

تعدادی از زنان آلمان از سوی ارتش نازی به منظور ارضای جنسی سربازان در پادگانهای آلمانی به بردگی جنسی گرفته شدند، که در همین راستا یکی از زنان زندانی سابق می‌گوید:

"به ما گفتند که شما در اردوگاهِ روسپی‌ها و ابزار کامجویی ما می‌باشید و اینکه آنها به خوبی ما را سیراب خواهند کرد و اگر رفتار خوبی داشته باشیم و وظایف خود را بخوبی انجام دهیم، اتفاقی برای ما نخواهد افتاد".

https://www.thelocal.de/20090228/17711


همچنین زنان روسی از طرف ارتش آلمان به بردگی گرفته شده و به فحشا برای سربازان مجبور گشتند، همانطور که در گزارشی از دادگاه نظامی بین المللی آمده است:

"در شهر سمولینسک روسیه، فرمانده آلمانی، روسپی‌خانه‌ای را در یکی از هتل‌ها افتتاح کرد و صدها تن از زنان و دختران را به آنجا فرستادند. زنان را با اجبار و با کشیدن موهای سر از خیابان به آنجا می‌کشاندند." [2]


۴. صربستان

در اثنای جنگ بوسنی، سپاهیان مجرم صرب، صدها زن مسلمان را ربودند، چنانکه یکی از زنان نجات‌یافته مسلمان از این فاجعه، صحنه‌ای سخت را برایمان به تصویر می‌کشد. پس از آن‌که او را به همراه زنان دیگر به هتلی بردند که برای تجاوزات شان اختصاص داده بودند، او می‌گوید:

"همه چیز را برای ما تدارک دیده بودند، دیگر کسی بعد از آن به ما تیراندازی نکرد. به ما نان، گوشت و آب دادند. و پس از دادن غذا، از ما خواستند که همراه آن‌ها به اتاق‌ها برویم. دو نفر از سربازان مرا به اتاق بالا بردند. هر دویشان مست بودند و بوی بدی می‌دادند و ریش بزرگ و کثیفی داشتند. می توانستم بوی شراب را از نفس‌هایشان استشمام کنم. از آنها سؤال کردم آیا یاسمین و میرینز -فرزندانش- را خواهم دید؟ یکی از آنها گفت: آری. سپس یکی از آن‌ها از من خواست که لباس‌هایم را دربیاورم... هر دو به من تجاوز کردند، و از آن روز به بعد تجاوزات شبانه روزی به مدت یک ماه ادامه داشت و متوقف نشد".

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/bosnia-war-crimes-the-rapes-went-on-day-and-night-robert-fisk-in-mostar-gathers-detailed-evidence-of-1471656.html

وزارت کشور بوسنی، تعداد زنان تجاوز شده را حدود ۵۰ هزار زن برآورد کرده است.


۵. ایالات متحده آمریکا

پیشتر، از زنان برده جنسی و اردوگاه‌هایی که ژاپنی‌ها برای ارضای جنسی سربازانشان دایر کرده بودند، سخن راندیم. زمانی که ژاپنی‌ها از کره خارج شدند و سربازان آمریکایی آنجا را اشغال کردند، همان اردوگاه‌ها را به منظور اطفای شهوت سربازان خود دایر کردند، اما این بار طی پیمان نامه‌ای بین ایالات متحده و کره جنوبی برای حمایتش از کره شمالی بود، چنانکه بر اساس آن، زنان کره‌ای با سربازان آمریکایی به انجام سکس و فحشا می‌پرداختند.

در همین راستا یک زن سرباز سابق کره‌ای می گوید:

"به گذشته که می‌نگرم، می‌بینم که جسمم ملک من نبوده، بلکه ملک حکومت و نیروهای آمریکایی بوده است".

http://www.nytimes.com/2009/01/08/world/asia/08korea.html?mcubz=1


علاوه بر موارد مذکور، رویدادهای تاریخی بسیار زیاد دیگری هستند که ذکرشان در این مجال نمی‌گنجد، و در آخر می‌پرسیم: چگونه می‌توان این تجاوزات و شهوترانی‌های افسار گسیخته‌ی جنسی ملحدین، مسیحیان و کمونیست‌ها را فراموش کرد؟

آیا این نکاح مقدس بود؟!


مراجع:

[1] منسوب به شیخ محمد عریفی است، که شخصاً با این گفته که:  "هرکس که آنرا تصدیق کند عقل ندارد"، تکذیب نمود.

[2] War crimes against women: prosecution in international war crimes tribunals by Kelly Dawn Askin, page 72

https://books.google.co.ma/books?id=ThfzGvSvQ2UC&pg=PA72#v=onepage&q&f=false 

[3] Ken Booth (6 December 2012). The Kosovo Tragedy: The Human Rights Dimensions. Routledge. p. 73

https://books.google.co.ma/books?id=e4MsBgAAQBAJ&pg=PA73&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


تهیّه و تنظیم: «رد شبهات ملحدین»

96/4/4


اعتقاد و ایمان بزرگترین دانشمند تاریخ (ایزاک نیوتن) به پیامبر اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) به عنوان فرستاده‌ی خداوند:✍️ نیوتن که از او به عنوان بزرگترین دانشمند تاریخ یاد می‌شود، اعتقاد به خداوند را یک حقیقت انکار نشدنی می‌دانست. در کتابی که دانشگاه کمبریج منتشر کرده، به این موضوع اینگونه اشاره شده است:


Newton saw God as the masterful creator whose existence could not be denied in the face of the grandeur of all creation.


ترجمه: نیوتن خدا را به عنوان یک خالق قدرتمند و توانا میدید که در برابر تصویر عظمت و شکوه جهان خلقت نمیتوان وجودش را نادیده گرفت.


https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_of_Isaac_Newton


منبع مستقیم در کتاب منتشر شده‌ی دانشگاه کمبریج 👇


Webb, R.K. ed. Knud Haakonssen. "The emergence of Rational Dissent." Enlightenment and Religion: Rational Dissent in eighteenth-century Britain. Cambridge University Press, Cambridge: 1996. p19.


 نکته‌ی بسیار جالب اینکه نیوتن معتقد بود حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) فرستاده‌ی خداوند است. در کتاب دیگری که دانشگاه کمبریج منتشر کرده، آمده است که نیوتن معتقد بود خداوند حضرت محمد(صلی الله علیه وسلم) را به سوی اعراب فرستاده است. در صفحه‌ی 388 این کتاب آمده است:


a report deriving from Newton’s Cambridge period has him believing that God had sent Muhammad to reveal the One God to Arabs.


ترجمه: گزارش حاصل شده از دوره‌ای که نیوتن در دانشگاه کمبریج بود نشان داد که او معتقد است خداوند محمد(صلی الله علیه وسلم) را برای نشان دادن یگانگی خود برای اعراب فرستاد.


 لینک کتاب در research gate (انتهای صفحه‌ی 388 را ببینید) 👇


https://www.researchgate.net/publication/231993825_Isaac_Newton_heretic_The_strategies_of_a_Nicodemite


لینک کتاب در سایت دانشگاه کمبریج 👇


https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-for-the-history-of-science/article/isaac-newton-heretic-the-strategies-of-a-nicodemite/BA5CEF06E00988913933426A1F5A3CA6


✍️ همانگونه که مشاهده می‌کنید این دانشمند بزرگ که نماد علم و دانش بشر است علاوه بر اعتقاد عمیق به خداوند، معتقد بود حضرت محمد(صلی الله علیه وسلم) فرستاده‌ی خداوند است.


 پ.ن: نیوتن در انگلستان و در اوج دوران مسحیت زندگی می‌کرده، و از سرزمین‌های اسلامی بسیار دور بوده است با این حال تحقیقات عمیق او باعث شد به رسالت حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) ایمان داشته باشد. همچنین او از برجسته‌ترین دانشمندان تاریخ بوده است که این موضوع نشان می‌دهد بر خلاف ادعای ناباوران ساده‌اندیش ایرانی نه علم و نه موقعیت جغرافیایی (دور بودن از سرزمین‌های اسلامی) باعث نشده که او به حقیقت دست نیابد.


✾•┈┈••✦❀✦••┈┈•✾

(رد شبهات ملحدین)

🔻پژوهشگران دانشگاه کالج لندن درستی سخن پیامبر در مورد فواید داشتن ریش برای مردان را تایید کردندبر اساس یافته‌های اخیر که توسط پژوهشگران دانشگاه کالج لندن و سایت پزشکی medical daily و همچنین ژورنال عفونت بیمارستانی(Journal of Hospital Infection) منتشر شد، داشتن ریش برای مردان بهداشتی‌تر و مفیدتر است و فرد را در برابر باکتری ها مقاوم تر می کند. قسمت‌هایی از خوده مقاله:Beards may serve a perhaps surprising hygienic purpose, according to a new study published in the Journal of Hospital Infection. A team of researchers combed through the beards of hospital workers and compared bacteria levels to their clean-shaven hospital workers. Their findings may encourage men to flaunt their facial hair.


researchers swabbed the beards of 408 male hospital workers from two different teaching hospitals in 2013. Next, they compared the prevalence of certain bacterial strands in beards to the clean-shaven cheeks of their male hospital coworkers. Clean-shaven men were three times more likely to carry harmful bacteria, including Methicillin-resistant Staphlyococcus aureus (MRSA), than their bearded counterparts. According to the Centers for Disease Control and Prevention, MRSA is a common and dangerous hospital-acquired skin infection that’s resistant to many antibiotics currently available today. Researchers also found men without any facial hair are 10 percent more likely to carry patches of MRSA on their faces.


Dr. Adam Roberts, a microbiologist at the University College London, swabbed a random assortment of beards and placed the samples in petri dishes. He was able to grow 100 different kinds of bacteria out of the beard samples. But Roberts found a presence of microbes seemed to be destroying all other bacteria in the petri dishes. He isolated the microbe and placed it in a separate petri dish with Escherichia coli, more commonly referred to as E. coli, and found it was able to effectively kill the bacterium.✍ ترجمه به اختصار:


براساس نتیجه پژوهشی که در ژورنال عفونت بیمارستانی (Journal of Hospital Infection) منتشر شد، با بررسی کارکنان 408 بیمارستان مشخص شد مردانی که ریش خود را می‌تراشند، احتمالا بر روی پوست صورت خود، زمینه تولید باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک فراهم می‌کنند. براساس این پژوهش، کارکنانی که صورت خود را می‌تراشند، سه برابر بیش‌تر از مردانی که ریش دارند، بر روی چانه‌ی خود، باکتری مقاوم به آنتی‌بیوتیک ام آر اس ای (MRSA)، منتقل می‌کنند.ریش همچنین ممکن است در بردارنده باکتری‌هایی باشد که با کشت آن باکتری‌ها بتوان آنتی‌بیوتیک‌های جدید تولید کرد. مردانی که ریششان را می‌تراشند همچنین ممکن است 10 درصد بیش‌تر استافیلکوکوکوس بر روی صورتشان داشته باشند که می‌تواند به عفونت پوستی و تنفسی و نیز مسمومیت غذایی منجر شود. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن که این گزارش را منتشر کرده‌اند معتقدند شاید خراش های ریزی که در پی تراشیدن صورت ایجاد می شود، زمینه ساز تجمع باکتری‌ها و در بروز این مشکلات بهداشتی موثر باشد. دکتر آدام رابرتس نوشت حضور بعضی از باکتری‌ها در ریش، موجب نابودی دیگر باکتری‌های موجود در صورت می‌شود. وی با کشت این باکتری‌های مفید، توانست اشکالی از بیماری ناشی از ای کولای (E. coli) را درمان کند.
پ.ن: قابل توجه ناباوران ایرانی ساده اندیش که معتقد بودند ریش عامل بیماریست و دعوت کردن پیامبر به داشتن ریش برای مردان غیر علمی و اشتباه بوده است.📚 لینک سایت پزشکی medical daily:


http://www.medicaldaily.com/beard-bacteria-facial-clean-shaven-371768لینک ژورنال عفونت بیمارستانی(journal of hospital infection):


http://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(16)00008-6/abstract


http://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(14)00090-5/abstract📘 لینک اندیپندنت:


http://www.independent.co.uk/news/science/beards-good-for-health-more-hygienic-bacteria-resistant-than-shaven-skin-study-finds-a6823461.htmlلینک دیلی میل:


http://www.dailymail.co.uk/health/article-3409909/Are-beards-GOOD-men-s-health-Yes-Huge-variety-bacteria-facial-hair-help-develop-new-antibiotics.htmlنقد الحاد و آتئیسم